O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Bez Granic”

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Promocja i działalność w zakresie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • Promocja sportu, aktywności fizycznej, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 • Edukacja i szerzenie wiedzy na temat aktywnego trybu życia,
 • Poprawa stanu zdrowia ludności miast, gmin i wsi poprzez:
  • profilaktyczne badania diagnostyczne,
  • rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • Działania związane z poprawą zdrowia społeczeństwa,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym działania związane z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych,
 • Organizowanie pomocy i opieki dla osób potrzebujących,
 • Szerzenie wiedzy na temat profilaktyki i diagnostyki w mediach,
 • Ułatwianie dostępu do wiedzy z zakresu promocji i ochrony zdrowia ,
 • Upowszechnianie wiedzy i osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie zdrowia,
 • Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności,
 • Działania związane z ochroną i poprawą środowiska naturalnego w miastach, gminach i wsiach.

Partnerzy

 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner