Projekty unijne

 

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, poprzez stworzenie Dziennego Domu Pomocy, oraz objęcie 20 osób z niepełnosprawnością, będących jednocześnie osobami niesamodzielnymi, jak również ich opiekunów faktycznych (20 osób), zamieszkałych na obszarze Miasta Szczecina, wsparciem w postaci świadczenia usług opiekuńczych, usług asystenckich, jak również szkoleń (dla opiekunów faktycznych).

 

Planowane efekty projektu to utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia usług

opiekuńczych oraz asystenckich, które będą funkcjonowały również po zakończeniu projektu. Wsparciem zostanie objętych 20 osób z niepełnosprawnościami, (będące jednocześnie osobami niesamodzielnymi), oraz 20 opiekunów faktycznych (niepozostających w zatrudnieniu).

 

Wartość projektu (koszty całkowite) wynoszą 1 998 720 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 662 192 zł i budżetu państwa w wysokości 195 552 zł.

 

 

 

Powrót do listy

Partnerzy

  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner