Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Uczestnictwo Członków Stowarzyszenia w zakresie promocji zdrowego i aktywnego życia,
 2. Opracowywanie, organizacja i poszukiwanie finansowania programów mających na celu poprawę zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa,
 3. Organizację ćwiczeń zdrowotnych, zajęć sportowych, imprez sportowych,
 4. Organizację kursów, seminariów i szkoleń związanych z celami Stowarzyszenia,
 5. Organizację kongresów, konferencji, obozów i konkursów w kraju i za granicą,
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej,
 7. Wydawanie czasopism, broszur, książek związanych z celami Stowarzyszenia,
 8. Współpracę z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą, uzdrowiskami, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 9. Pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla studentów studiów o profilu medycznym i ochrony zdrowia,
 10. Pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla sportowców.

Partnerzy

 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner